Ontwerp-Uitwerkingsplan ‘Kaya Serena’

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om een verkaveling voor de heer Gregory Beudeker mogelijk te maken voor dit gebied. De verplichting tot het maken van een uitwerkingsplan voor dit voorstel verkaveling is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire vastgesteld. In dit plan zijn de gronden, waarop het voorstel betrekking heeft, bestemd voor ‘Woongebied – Uit te werken I’. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor de percelen 4-D-2311, 4-D-2310, 4D-2306 en 4-D-2308 gelegen ten noorden van Kaya Serena in Play Pabou. De bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied – I’ ten behoeve van de bouw van, in de eerste fase, 14 woningen en 12 appartementen.

Lees meer….

Ontwerp-besluit met plankaart binnenplanse wijziging Mando’s ecolodge

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit binnenplanse wijziging Mando’s ecolodge, 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans):

Locatie ter plaatse van de huurgrond met nummer 5063 te Rincon.

Klik hier!

Ontwerp-besluit binnenplanse wijzigingen Orlando Francisca en Kiwi Karts Bonaire BV

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking de ontwerp-besluiten voor het Ontwerp-besluit binnenplanse wijzigingen Orlando Francisca en Kiwi Karts Bonaire BV voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21.

Klik hier voor meer!

Ontwerp-Uitwerkingsplan Kaminda Djabou ten noorden van perceel 4-D-3252

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een perceel gelegen ten westen van Kaminda Djabou en ten noorden van de ingang van de wijk Dawari. De bestemming ‘Gemengd- Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Gemengd I’ ten behoeve van de bouw van een kantoorpand.

Klik hier voor meer informatie!

Ontwerp-Uitwerkingsplan ten westen van Kayak Korona ter hoogte van Kaya Papa Cornes

Dit uitwerkingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een initiatief ten behoeve van de bouw van een autoshowroom met garage/opslag en wasplaats aan de Kaya Korona.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende ontwerp-uitwerkingsplannen voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven garage Akkermans).

Klik hier voor meer!

Ontwerp-Uitwerkingsplan Kaminda Lac perceel 4-G-3465

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek van de Chinese Association om een clubhuis te kunnen bouwen voor de Chinese gemeenschap op Bonaire. Met het uitwerkingsplan wordt uitvoering gegeven aan de in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire opgenomen uitwerkingsplicht op perceel 4-G-3465.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende ontwerp-uitwerkingsplannen voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven garage Akkermans).

Klik hier voor meer!

Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 7e en 8e herziening (Ontwerp)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 11 en 12 mei 2016 het ontwerp van de 7e en 8e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft de locaties en onderwerpen waarvan hieronder een overzicht wordt gegeven. Voor belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijzigingen van het  ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling zullen worden voorgelegd.

Klik hier voor meer informatie

Ontwerp besluit binnenplanse wijzigingen en ontwerp uitwerkingsplan Perceel 5-C-150

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-uitwerkingsplan Perceel 5-C-150 te Guatamala en de ontwerp-besluiten voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans).

Klik hier voor meer informatie.

Binnenplanse wijzigingen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (percelen van de scouting):

  1. Perceel 4-E-56 (Kaya Mulatu 9 in Antriol): wijzigen van de bestemming ‘Woongebied I’ naar de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB.
  2. Percelen 4-E-681, 4-E-1505 en 4-E-2430 (Kaya Nikiboko Noord 4, Kaya Sabana 11 en Kaya Sabana 31, allen in Sabana): wijzigen van de bestemming ‘Woongebied I naar de bestemming ‘Maatschappelijk. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door een ieder bezwaar tegen het ontwerp besluit worden ingediend bij het bestuurscollege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Klik hier voor meer informatie!