Hoorzitting bezwaarmakers 12e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

Het bestuurscollege maakt bekend dat zij voor diegenen die bezwaar hebben ingediend, een hoorzitting organiseert op donderdag 2 februari 2023 van 17:00 tot 18:00 uur.