Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire

Op 8 oktober 2010 heeft de eilandsraad het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vastgesteld.
In dit ruimtelijk ontwikkelingsplan is vastgelegd waarvoor, waar en hoe er de komende jaren gebouwd kan en mag worden. Het ruimtelijk ontwikkelingsplan is een instrument, waaraan initiatieven en bouwaanvragen worden getoetst.
Het ruimtelijk ontwikkelingsplan stuurt de ruimtelijke ontwikkelingen op Bonaire voor de komende jaren.

Geldende situatie: de geconsolideerde versie

De geconsolideerde versie van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan kent geen wettelijke, dus geen juridische status. Er kan echter behoefte zijn aan goed inzicht in de doorwerking van Uitwerkingsplannen, Wijzigingsplannen en Herzieningen en de samenhang met het bestemmingsplan waarvan zij deel uitmaken. Dit ontstaat slechts wanneer gebruik wordt gemaakt van een aparte “geïntegreerde vorm” van de geldende situatie. Deze “geïntegreerde vorm” van de geldende situatie zal dan alle geldende ruimtelijke plannen moeten bevatten zoals herzieningen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen.

Disclaimer: Aan de als geconsolideerde digitale versie of PDF-bestanden van het ROB, kunnen geen rechten worden ontleend.

Digitale versie (geconsolideerd)!

Hieronder vindt u de PDF-bestanden van het ROB geconsolideerd (31 juli 2018)

Toelichting en voorschriften

Bijlagen

Kaartenbijlage

Hieronder vindt u de PDF-bestanden van het vastgestelde ROB (8 oktober 2010).

kaartoverzichtkleinToelichting en voorschriften

Kaart 1
Kaart 2

Kaart 3
Kaart 4
Kaart 5
Kaart 6
Kaart 7
Kaart 8
Kaart 9
Kaart 10
Kaart 11
Kaart 12
Kaart 13
Kaart 14
Kaart 15
Kaart 16
Kaart 17
Kaart 18
Kaart 19
Kaart 20
Kaart 21
Kaart 22
Renvooi
Totaal