Ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Merry Port Investments

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Merry Port Investments NV te Hato voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonairegov.an en www.bonaire-ro.nl. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 57.2.4 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor het gebied Merry Port Investments NV te Hato van de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken II’ naar de bestemming ´Woongebied II’.

Bekendmaking
Publikashon
Verkavelingsplan
Plankaart
Toelichting
Voorschriften