Besluit binnenplanse wijziging locaties scouting

Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn er ruimtelijk en functioneel geen bezwaren binnen gekomen tegen het toekennen van de bestemming Maatschappelijk om de bestaande situatie vast te leggen.

  1. Perceel 4-E-56 (Kaya Mulatu 9 in Antriol): wijzigen van de bestemming ‘Woongebied I’ naar de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB.
  2. Percelen 4-E-681, 4-E-1505 en 4-E-2430 (Kaya Nikiboko Noord 4, Kaya Sabana 11 en Kaya Sabana 31, allen in Sabana): wijzigen van de bestemming ‘Woongebied I naar de bestemming ‘Maatschappelijk. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB

Downloaden (PDF, 35KB)