Ontwerp Uitwerkingsplan Kaminda Lac perceel 4-G-3465

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek van de Chinese Association om een clubhuis te kunnen bouwen voor de Chinese gemeenschap op Bonaire. Met het uitwerkingsplan wordt uitvoering gegeven aan de in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire opgenomen uitwerkingsplicht op perceel 4-G-3465.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende ontwerp-uitwerkingsplannen voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven garage Akkermans).

Ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kaminda Lac perceel 4-G-3465’. De uitwerking van de bestemming voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 58.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een perceel gelegen aan de Kaminda Lac ter hoogte van La Sonrisa Ballpark. De bestemming ‘Woongebied –Uit te werken III’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘Wonen’ ten behoeve van de bouw van een clubhuis voor de Chinese gemeenschap.

Uitwerkingsplan

Downloaden (PDF, 368KB)

Bekendmaking

Downloaden (PDF, 117KB)

Publikashon

Downloaden (PDF, 142KB)