Strategische milieubeoordeling

In het kader van de voorbereiding van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) is een Strategische Milieu Beoordeling (SMB) opgesteld. In de SMB zijn de mogelijke milieueffecten van de in het ROB opgenomen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in beeld gebracht.

Download hier Bonaire Strategische Milieubeoordeling