Ontwerp besluit binnenplanse wijzigingen te Morotin en Santa Clara

Vanaf 3 juni tot 17 juni 2024 kunt u bij de balie van directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) bekijken:

Ter plaatse van de percelen 2-A-49, 50, 52-54, 56-60, 2-C-201 en 202 gelegen te Morotin de aanduiding ‘hogere windmolen’ aan de bestemming van de percelen (Bedrijf-Windenergie) toe te voegen.

Ter plaatse van de grond met registratienummer 4124 en een gedeelte van perceel 5-E-34 te Santa Clara de bestemming Agrarisch-Kunuku te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijventerrein-Zware Bedrijven’ met de aanduiding ‘beton- en asfaltcentrales’.

Publicatie

Downloaden (PDF, 166KB)

Partisipashon

Downloaden (PDF, 159KB)

Wijzigingsbesluit 01

Downloaden (PDF, 144KB)

Wijzigingsbesluit 02

Downloaden (PDF, 171KB)

Bijlage wijzigingsbesluiten

Downloaden (PDF, 736KB)

Plankaarten

Downloaden (PDF, 639KB)

Overzicht wijzigingen

Downloaden (PDF, 79KB)

Advies Windfarm Morotin

Downloaden (PDF, 4.82MB)

Advies Wildconscience

Downloaden (PDF, 13.73MB)

Uitspraak

Downloaden (PDF, 1.06MB)