Ontwerp Uitwerkingsplan Ser’i Bentana

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 14 juni 2013 het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Ser’i Bentana voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonairegov.an.Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.

Bekendmaking ontwerp Uitwerkingsplan Seri Bentana
Publikashon ontwerp Uitwerkingsplan Seri Bentana

Ontwerp Uitwerkingsplan Ser’i Bentana (totaal)
Plankaart
Verkavelingstekening