Uitwerkingsplan Kura Boneriano

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kura Boneriano’, gelegen aan de Kaminda Lagun en grenzend aan Lagun Hill, voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via deze website.Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.3.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor het gebied gelegen aan de Kaminda Lagun en grenzend aan Lagun Hill van de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ naar de bestemming ´Woongebied I’ en ‘Maatschappelijk’.

Toelichting en voorschriften
Plankaart