Ontwerp besluit binnenplanse wijzigingen te Morotin en Santa Clara

Vanaf 3 juni tot 17 juni 2024 kunt u bij de balie van directie Bedrijfsvoering en
Ondersteuning het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het
Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) bekijken:

Ter plaatse van de percelen 2-A-49, 50, 52-54, 56-60, 2-C-201 en 202 gelegen te Morotin de aanduiding ‘hogere windmolen’ aan de bestemming van de percelen (Bedrijf-Windenergie) toe te voegen.

Ter plaatse van de grond met registratienummer 4124 en een gedeelte van perceel 5-E-34 te Santa Clara de bestemming Agrarisch-Kunuku te wijzigen naar de bestemming ‘Bedrijventerrein-Zware Bedrijven’ met de aanduiding ‘beton- en asfaltcentrales’.

Klik hier voor meer!