Binnenplanse wijzigingen 2019-03 vastgesteld

Het Bestuurscollege van het openbaar lichaam Bonaire maakt bekend dat op 29 november 2019 besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB is vastgesteld

  1. Ter plaatse van het perceel 2-B-1320 gelegen aan Kaya Oleander te Rincon de aanduiding ‘medische voorziening’ toe te voegen aan de bestemming van het perceel (woongebied 1)
  2. Ter plaatse van het perceel 2-B-200 aan de Kaya Kayena te Rincon de aanduiding ‘medische voorziening’ van de plankaart te verwijderen.
  3. Ter plaatse van de percelen 4-E-2461, 4-E 2465, 4-E-2466 en 4-E-2467 (Kaya Dr. Hernandez te Antriol) de aanduiding ‘minimarket’ toe te voegen.
  4. Ter plaatse van de percelen 4-E-2209 en 4-E 3571 (hoek Hanchi Amboina/Kaya Beethoven) de aanduiding ‘minimarket’ toe te voegen.
  5. Ter plaatse van een deel van de huurgrond met registratienummer 2072 aan de Kaya Para Mira te Rincon de aanduiding ‘horeca’ toe te voegen.

Wijzigingsbesluit binnenplanse wijzigingen 2019-02

Downloaden (PDF, 774KB)

Overzicht wijzigingen

Downloaden (PDF, 74KB)

Plankaarten

Downloaden (PDF, 74KB)