Ontwerp Uitwerkingsplan ‘Kaya Serena’

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om een verkaveling voor de heer Gregory Beudeker mogelijk te maken voor dit gebied. De verplichting tot het maken van een uitwerkingsplan voor dit voorstel verkaveling is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire vastgesteld. In dit plan zijn de gronden, waarop het voorstel betrekking heeft, bestemd voor ‘Woongebied – Uit te werken I’. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor de percelen 4-D-2311, 4-D-2310, 4D-2306 en 4-D-2308 gelegen ten noorden van Kaya Serena in Play Pabou. De bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied – I’ ten behoeve van de bouw van, in de eerste fase, 14 woningen en 12 appartementen.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt beken dat vanaf de dag na deze publicatie het Ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kaya Serena’ voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het bestuurscollege.

Downloaden (PDF, 118KB)

Toelichting

Downloaden (PDF, 2.02MB)

Downloaden (PDF, 194KB)

Regels

Downloaden (PDF, 1.91MB)