Harbour Village

Dit uitwerkingsplan geeft uitvoering aan de in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire opgenomen uitwerkingsplicht om de ten noorden en ten zuiden van de Salina di Vlijt gelegen bestemming ‘Gemengd 1- Uit te werken’ uit te werken.

Het door Harbour Village Development N.V. ingediende initiatief voorziet in de realisatie van een gemengd gebied met functies, zoals wonen, recreatie, sport, detailhandel en dienstverlening.

Toelichting en voorschriften
Plankaart