Ontwerp-Uitwerkingsplan Ten westen van Kaya Korona, ter hoogte van Kaya Papa Cornes

Dit uitwerkingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een initiatief ten behoeve van de bouw van een autoshowroom met garage/opslag en wasplaats aan de Kaya Korona.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende ontwerp-uitwerkingsplannen voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven garage Akkermans).

De uitwerking van de bestemming voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een perceel gelegen ten westen van Kaya Korona ter hoogte van de Kaya Papa Cornes. De bestemming ‘Gemengd- Uit te werken II’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Gemengd II’ ten behoeve van de bouw van een autoshowroom, garage en opslag.

Uitwerkingsplan

Downloaden (PDF, 646KB)

Bekendmaking

Downloaden (PDF, 117KB)

Publikashon

Downloaden (PDF, 142KB)