Vaststellingsbesluit Uitwerkingsplan FCB wijk te Hato

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het uitwerkingsplan ‘FCB wijk te Hato’, de nota van beantwoording bezwaren en het vaststellingsbesluit voor eenieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies). Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonaire-ro.nl. Belanghebbenden die tijdig bezwaren bij het Bestuurscollege hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die het bestuurscollege bij de vaststelling van het uitwerkings- of wijzigingsplan heeft aangebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het bestuurscollege het uitwerkingsplan ‘FCB wijk te Hato’ heeft vastgesteld schriftelijk beroep indienen bij het Gerecht in Eerste Aanleg.

Het uitwerkingsplan heeft betrekking op het gebied tussen de Kaya Pauwnee en de Kaya Leiden. De uitwerking van de bestemming voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 56 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. De bestemming ‘Woongebied – Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied I’ ten behoeve van de bouw van circa 250 woningen.

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [65.10 KB]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [64.57 KB]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [9.31 MB]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [5.11 MB]

Lader Bezig met laden…
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [589.32 KB]