Ontwerp-besluit binnenplanse wijzigingen ROB

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-uitwerkingsplan Perceel 5-C-150 te Guatamala en de ontwerp-besluiten voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans):

  1. Locatie landfill: de huidige toegestane te bebouwen oppervlakte wordt verruimd tot 1100m2 ten behoeve van het afvalcentrum Lagun. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 69.7 van het ROB.
  2. Hoekperceel 4-G-154 Kaya Avelino Cecilia/Kaya Kuarta: toevoegen van de aanduiding ‘minimarket’ aan de bestemming Woongebied 1. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.55 van het ROB.
  3. Kaya Nikiboko Noord 10: toevoegen van de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’ op betreffend perceel. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.2. van het ROB.
  4. Percelen 4-E-359 en het perceel (zonder nummer) ten noord-oosten van dit perceel: wijzigingen van de bestemming Woongebied 1 naar de bestemming ‘Maatschappelijk’, ten behoeve van uitbreidingsplan SGB, Forma en FCB. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB.
  5. Perceel 4-G-2454: toevoegen van de aanduiding ‘bar’ aan de bestemming Woongebied 1 ten behoeve van een snack/bar in het voorzieningencluster te Amboina. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.5. van het ROB.
  6. Kaya Sabalo 18 (4-D-1797): toevoegen van de aanduiding ‘cultuur’ aan de bestemming Woongebied 1 ten behoeve van kleinschalige culturele activiteiten. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3.

Gedurende deze termijn kan door een ieder bezwaar tegen het ontwerp-uitwerkingsplan of de ontwerp-besluiten voor genoemde binnenplanse wijzigingen worden ingediend bij het bestuurscollege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden aan het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Publikashon

Downloaden (PDF, 195KB)

Downloaden (PDF, 153KB)

Publicatie

Downloaden (PDF, 187KB)

Downloaden (PDF, 109KB)

Ontwerp uitwerkingsplan perceel 5-C-150 Guatamala

Downloaden (PDF, 357KB)

Ontwerp besluit binnenplanse wijzigingen maart 2016

Downloaden (PDF, 1.97MB)

Ontwerp besluit binnenplanse wijziging tbv afvalcentrum Lagun van Selibon

Downloaden (PDF, 245KB)

Verzoek afvalcentrum Lagun van Selibon

Downloaden (PDF, 56KB)


Kaart afvalcentrum Lagun van Selibon

Downloaden (PDF, 212KB)