Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 10e herziening (ontwerp)

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vastgesteld. Momenteel zijn er twee woningbouwontwikkelingen die niet passen binnen de geldende bestemming. Dit betreft de locaties Rincon – zuidwest en Lagun Hill – noordwest. De eerste ontwikkeling is een initiatief van het OLB en de tweede van een particulier.

Beide ontwikkelingen zijn vanuit ruimtelijk en functioneel oogpunt passend en met name de ontwikkeling in Rincon speelt in op de grote vraag naar kavels voor woningbouw op Bonaire. Daarnaast is na de realisatie van de woningbouwontwikkeling sprake van een goede ruimtelijke ordening. Derhalve kan er planelogische medewerking worden verleend aan de ontwikkeling door het herzien van de geldende bestemming.

Een ontwerp van deze herziening zal vanaf 17 januari 2018 gedurende dertig dagen ter inzage worden gelegd. Daarnaast zal er een informatiebijeenkomst worden gehouden waar deze herziening wordt toegelicht en waar u in de gelegenheid wordt gesteld een reactie te geven.

Downloaden (PDF, 73KB)

Downloaden (PDF, 93KB)

Downloaden (PDF, 140KB)

Downloaden (PDF, 157KB)

Downloaden (PDF, 84KB)