Ontwerp-besluit Binnenplanse wijzigingen Orlando Francisca en Kiwi Karts Bonaire BV

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking de ontwerp-besluiten voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  1. Ter plaatse van het gedeelte van huurgrond 5104 gelegen buiten de aanduiding ‘ Landzeilen’: toevoegen van de aanduiding ‘Landzeilen’ aan de bestemming Open Landschap.
  2. Ter plaatse van de gronden die buiten huurgrond 5104 gelegen zijn: verwijderen van de aanduiding ‘ Landzeilen’.
  3. Ter plaatse van huurgrond 5105: toevoegen van de aanduiding ‘Dagrecreatie 1’ aan de bestemming Open Landschap.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder bezwaar tegen het ontwerp besluit worden ingediend bij het bestuurscollege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Downloaden (PDF, 123KB)

Downloaden (PDF, 204KB)

Downloaden (PDF, 140KB)