Ontwerp Uitwerkingsplan voor het plangebied Tanki Matrimonio

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Tanki Matrimonio voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via de website www.bonaire-ro.nl. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege.

Bekendmaking Ontwerp Uitwerkingsplan Tanki Matrimonio
Publikashon Ontwerp Uitwerkingsplan Tanki Matrimonio

Toelichting Ontwerp Uitwerkingsplan Tanki Matrimonio
Voorschriften Ontwerp Uitwerkingsplan Tanki Matrimonio
Plankaart Ontwerp Uitwerkingsplan Tanki Matrimonio