Ontwerp-besluit binnenplanse wijziging Delfstoffenwinning

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf 17 april 2023 het ontwerpbesluit
voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor iedereen
gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte &
Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.23 en via de website
https://www.bonaire-ro.nl/ :

 1. Ter plaatse van een cluster gronden in het gebied Pasa Contrami wordt
  de aanduiding ‘delfstoffenwinning’ toegevoegd aan de bestemming
  Agrarisch-Kunuku op de plankaart van het ROB.
 2. Ter plaatse van een cluster gronden in het gebied Jato Baco wordt de
  aanduiding ‘delfstoffenwinning’ toegevoegd aan de bestemming
  Agrarisch-Kunuku op de plankaart van het ROB.
 3. Ter plaatse van het gebied Piedra Krus in de bestemming Natuur wordt
  de functieaanduiding ‘delfstoffenwinning’ verwijderd van de plankaart.

Klik hier voor meer!