Centrumvisie

De kwaliteit van het centrum van Kralendijk is van groot belang voor de aantrekkingskracht van Bonaire. Een hoge ruimtelijke kwaliteit in het centrum draagt bij aan het imago van Kralendijk en van Bonaire in zijn geheel. Het is dan ook belangrijk om de ruimtelijke en functionele kwaliteit verder te ontwikkelen. Tevens moet het centrum goed bereikbaar zijn en blijven en moet er voldoende parkeergelegenheid zijn. Ook moet het plezierig zijn er te verblijven. Dit geldt zowel voor de eigen inwoners als voor de toeristen. Er zijn veel initiatieven in Kralendijk waar ruimtelijke ontwikkelingen uit voort komen. Deze ontwikkelingen versterken elkaar niet altijd, omdat er geen samenhangende visie is. Samenhang in de ruimtelijkfunctionele structuur draagt bij aan de economische vitaliteit van het centrum. Deze visie heeft tot doel initiatieven en ontwikkelingen zodanig te sturen en op gang te brengen dat de centrumstructuur als geheel wordt versterkt.

Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben op de kwaliteit en op de verdere ontwikkeling van het centrum van Kralendijk. Dit kan door het hebben van een gedragen centrumvisie. Dat wil zeggen: een visie die in nauw overleg met belanghebbenden tot stand is gekomen. De visie moet ook goed uitvoerbaar zijn. Na het vaststellen van de visie moet duidelijk zijn welke stappen gezet moeten worden om het in de visie beschrevene te realiseren. Met andere woorden hoe de gewenste kwaliteitsslag kan worden gerealiseerd.

Download hier de Centrumvisie of de folder Centrumvisie voor Kralendijk