Home

Op deze site treft u de ruimtelijke plannen aan die voor het openbaar lichaam Bonaire gelden of die in voorbereiding zijn.

De in voorbereiding zijnde plannen vindt u onder actueel.

De geldende plannen staan onder de knoppen: ruimtelijk ontwikkelingsplan, wijzingsplannen en uitwerkingsplannen. De wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen zijn gebaseerd op het ruimtelijk ontwikkelingsplan en maken daarvan onderdeel uit. Via onderstaande link kunt u rechtstreeks naar de Digitale versie van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.
Digitale versie (geconsolideerd)! (Dit kent geen wettelijke, dus geen juridische status).

Ter info zijn ook de voorbereidings- en vaststellingsprocedures van de hiervoor genoemde plannen opgenomen. Deze vindt u onder de knop regelgeving.

Onder de knop visies treft u beleidsdocumenten aan die betrekking hebben op een goede ruimtelijke ordening.