Ontwerp Binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 30 mei het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd:

  • Ter plaatse van huurgrond 4987 gelegen aan Kaminda Lagun het bebouwingspercentage te wijzigen naar 20% ten behoeve van agrarische activiteiten.
  • Ter plaatse van 7 percelen gelegen ten westen van Kaya Chiboney te Noord Saliña de bestemming te wijzigen van ‘maatschappelijk’ naar ‘woongebied I’.
  • Uitwerkingsplan Bario Nieuw Amsterdam fase 1 en 2.

Advertentie:

Downloaden (PDF, 173KB)

Wijzigingsbesluit Kaminda Lagun:

Downloaden (PDF, 119KB)

Uitwerkingsplan:

Downloaden (PDF, 435KB)

Plankaart Nieuw Amsterdam:

Downloaden (PDF, 140KB)

Wijzigingsbesluit verkaveling Kaya Chiboney:

Downloaden (PDF, 102KB)

Plankaart Kaya-Chiboney

Downloaden (PDF, 205KB)