Ontwerp-Uitwerkingsplan ten noorden van perceel 4-G-2127 te Kaminda Lac

Aanleiding

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het bij het bestuurscollege ingediende plan van Flamingo Adventure Golf BV voor het bouwen van een woonhuis met het aanleggen van een minigolfbaan. De basis tot het maken van een uitwerkingsplan voor initiatieven als het onderhavige is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire vastgesteld. De gronden waarop het initiatief betrekking heeft, zijn bestemd voor ‘Woongebied – Uit te werken III’. Nadat dit uitwerkingsplan door het Bestuurscollege is vastgesteld en het uitwerkingsplan in werking is getreden, kunnen de vereiste bouwvergunningen worden verleend. Door deze in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire opgenomen constructie houdt het Bestuurscollege grip op de wijze waarop het gebied wordt verkaveld en ingevuld. De werkwijze komt overeen met de verkavelingsplannen van voor de vaststelling van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het Bestuurscollege kan het uitwerkingsplan alleen vaststellen als het initiatief waarvoor dit wordt gedaan voldoet aan de uitwerkingsregels van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Deze zijn opgenomen in de voorschriften van de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken III’.

Plankaart

Downloaden (PDF, 113KB)

Toelichting

Downloaden (PDF, 527KB)

Voorschriften

Downloaden (PDF, 530KB)