Ontwerp wijzigingsbesluit perceel 2-A-15 (Kaya Herrera 11 te Rincon)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 15 juni het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen en een uitwerkingsplan van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd:

  • Ter plaatse van perceel 2-A-15 (Kaya Herrera 11 te Rincon) toevoegen van de aanduiding ‘dagrecreatie’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Ontwerp-wijzigingsbesluit

Downloaden (PDF, 113KB)

Plankaart

Downloaden (PDF, 107KB)

Advertenties

Downloaden (PDF, 562KB)