Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire 9e herziening

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 11 april 2017 het ontwerp van de 9e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft de locatie Bulevard Santa Barbara Abou, Sbadeco (4-A-2546 en 4-A-2550). Voor belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijziging van het  ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling zal worden voorgelegd. Tijdens deze hoorzitting worden aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en hun mening kenbaar te maken. De hoorzitting vindt plaats op 14 september 2017 van 18:00-18:300 uur in de vergaderzaal van de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies).

Vanaf 28 augustus 2017 wordt de ontwerp-herziening  van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) voor een ieder gedurende dertig dagen ter inzage gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no. 21.

Besluit

Downloaden (PDF, 112KB)

Verslag

Downloaden (PDF, 436KB)

Kaart

Downloaden (PDF, 163KB)

Advertentie

Downloaden (PDF, 420KB)