Ontwerp-Uitwerkingsplan Kaminda Djabou ten noorden van perceel 4-D-3252

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 28.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een perceel gelegen ten westen van Kaminda Djabou en ten noorden van de ingang van de wijk Dawari. De bestemming ‘Gemengd- Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Gemengd I’ ten behoeve van de bouw van een kantoorpand.

Document:

Downloaden (PDF, 417KB)