Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 3e herziening

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 4 december 2013 het voorontwerp van de 3e actualisering van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft 24 punten van wijziging. Voor belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijzigingen van het  ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling zullen worden voorgelegd. Tijdens deze hoorzitting worden aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en hun mening kenbaar te maken. De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 14 januari 2014 van 17.30-19.00 uur in de vergaderzaal van de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven de Toyota garage).

Vanaf woensdag 15 januari 2014 wordt de ontwerp- actualisering van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) voor een ieder gedurende dertig dagen ter inzage gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no. 21.

Advertentie – Hoorzitting voorontwerp 3e herziening ROB
Publikashon – Hoorzitting voorontwerp 3e herziening ROB
Ontwerp-besluit 3e herziening ROB
Overzicht puntenlijst ontwerp 3e herziening ROB

3e herziening Plankaart 1 zendmast Subi Rincon
3e herziening Plankaart 2 3 en 4 Gemengd gebied Hato rotonde
3e herziening Plankaart 5 Gemengd gebied Kaya Sonmontuno
3e herziening Plankaart 6 14 en 16 Kaminda Lac La sonrisa
3e herziening Plankaart 7 Landschappelijk wonen Seru Grandi
3e herziening Plankaart 8 Woongebied Kaminda Lac
3e herziening Plankaart 9 Gemengd gebied Kaya Neerlandia
3e herziening Plankaart 10 Kunuku Arawak
3e herziening Plankaart 11 We dare to care
3e herziening Plankaart 12 Kaya Papa Cornes
3e herziening Plankaart 13 Begraafplaats Playa Pabou
3e herziening Plankaart 15 Kaya Debrot Camelia kantoor
3e herziening Plankaart 18 Bouwhoogte Kaya Grandi
3e herziening Plankaart 19 Bedrijvenzone Kaya international
3e herziening Plankaart 20 Parkeerplaats Kaya Craane
3e herziening Plankaart 21 985 Kaya International
3e herziening Plankaart 22 Salina di Vlijt Groen
3e herziening Plankaart 23 Bedrijfsperceel Kaya Korona