Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 2e herziening

Het in oktober 2010 vastgestelde Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire kent geen algemene vrijstellingsmogelijkheden. Om effectief te kunnen inspelen op initiatieven die in strijd zijn met het ROB maar uit planologische overwegingen wel akkoord zijn, is het gewenst te beschikken over een algemene vrijstellingsregeling. Deze herziening voorziet daarin.

Ontwerp-Besluit herziening rob algemene vrijstellingsregeling
Bekendmaking hoorzitting 7 maart 2013
Publikashon seshon públiko 7 di mart 2013