Visies

Het ruimtelijk beleid van het Openbaar Lichaam Bonaire is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Daarnaast heeft het Openbaar Lichaam Bonaire beleid dat betrekking heeft op de ruimtelijke ordening. Dit is opgenomen in afzonderlijke visies. Deze visies zijn hier opgenomen.