Binnenplanse wijzigingen van het ROB – Ecolodge Playa Grandi te Rincon

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

Ter plaatse van de op de plankaart aangegeven gronden te Playa Grandi, Rincon: toevoegen van de aanduiding ‘ecoresort’  aan de bestemming ‘Open Landschap’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 40.5.2 van het ROB.

Het initiatief betreft het bouwen van maximaal 15 ecolodges ten behoeve van de verblijfsrecreatie, een bedrijfswoning en ondersteunende voorzieningen, waaronder een restaurant en ontvangstruimte.

Klik hier voor meer!