Ontwerp-uitwerkingsplan Royal Palm Residence te Nikiboko

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Royal Palm Residence’ voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling

De uitwerking van het plan voor dit gebied vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 56.2 van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het betreft een uitwerkingsplicht van het Bestuurscollege voor een gedeelte van het perceeI4-E·3835 gelegen ten zuiden van Kaya Nikiboko Nort in Nikoboko. Een gedeelte van de bestemming ‘Woongebied -Uit te werken I’ wordt uitgewerkt naar de bestemming ‘Woongebied I’ ten behoeve van de bouw van 35 woningen.

Voor meer klik hier!