10e herziening van het ROB (ontwerp)

De eilandsraad heeft op 8 oktober 2010 het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) vastgesteld. Momenteel zijn er twee woningbouwontwikkelingen die niet passen binnen de geldende bestemming. Dit betreft de locaties Rincon – zuidwest en Lagun Hill – noordwest. De eerste ontwikkeling is een initiatief van het OLB en de tweede van een particulier.

Beide ontwikkelingen zijn vanuit ruimtelijk en functioneel oogpunt passend en met name de ontwikkeling in Rincon speelt in op de grote vraag naar kavels voor woningbouw op Bonaire. Daarnaast is na de realisatie van de woningbouwontwikkeling sprake van een goede ruimtelijke ordening. Derhalve kan er planelogische medewerking worden verleend aan de ontwikkeling door het herzien van de geldende bestemming. Klik hier voor meer. Klik hier voor meer….