Ontwerp- Uitwerkingsplan Kaminda Lac ten noorden van perceel 4-G-2127

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het bij het bestuurscollege ingediende plan van Flamingo Adventure Golf BV voor het bouwen van een woonhuis met het aanleggen van een minigolfbaan. De basis tot het maken van een uitwerkingsplan voor initiatieven als het onderhavige is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.

Lees meer…