Ontwerp-Wijzigingsbesluit ecoresort Lagun

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

Ter plaatse van perceel 5-A-22 en aansluitend perceel  aan de Kaminda Lagun: toevoegen van de aanduiding ‘ecolodge’  aan de bestemming ‘Agrarisch-kunuku’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Lees meer..