Ontwerp-besluit binnenplanse wijzigingen Orlando Francisca en Kiwi Karts Bonaire BV

Het Bestuurscollege maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking de ontwerp-besluiten voor het Ontwerp-besluit binnenplanse wijzigingen Orlando Francisca en Kiwi Karts Bonaire BV voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21.

Klik hier voor meer!