Ontwerp-besluit met plankaart binnenplanse wijziging Mando’s ecolodge

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit binnenplanse wijziging Mando’s ecolodge, 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans):

Locatie ter plaatse van de huurgrond met nummer 5063 te Rincon.

Klik hier!