Ontwerp besluit Vaststelling 9e herziening ROB

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 11 april 2017 het ontwerp van de 9e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft de locatie Bulevard Santa Barbara Abou, Sbadeco (4-A-2546 en 4-A-2550). Lees meer..