Ontwerp Uitwerkingsplan Ser’i Bentana

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 14 juni 2013 het ontwerp-uitwerkingsplan voor het plangebied Ser’i Bentana voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Klik hier voor meer informatie!