Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 3e herziening

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 4 december 2013 het voorontwerp van de 3e actualisering van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft 24 punten van wijziging. Voor belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijzigingen van het  ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling zullen worden voorgelegd. Tijdens deze hoorzitting worden aanwezigen in de gelegenheid gesteld vragen te stellen en hun mening kenbaar te maken. De hoorzitting vindt plaats op dinsdag 14 januari 2014 van 17.30-19.00 uur in de vergaderzaal van de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven de Toyota garage).

Vanaf woensdag 15 januari 2014 wordt de ontwerp- actualisering van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) voor een ieder gedurende dertig dagen ter inzage gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no. 21.

Klik hier voor meer informatie