Uitwerkingsplan Kura Boneriano

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van de bekendmaking het ontwerp-uitwerkingsplan ‘Kura Boneriano’, gelegen aan de Kaminda Lagun en grenzend aan Lagun Hill, voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21. Tevens worden de stukken digitaal beschikbaar gesteld via deze website. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk bezwaar indienen bij het Bestuurscollege. Klik hier voor meer informatie!