Ontwerp-Uitwerkingsplan ten westen van Kayak Korona ter hoogte van Kaya Papa Cornes

Dit uitwerkingsplan is opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan een initiatief ten behoeve van de bouw van een autoshowroom met garage/opslag en wasplaats aan de Kaya Korona.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende ontwerp-uitwerkingsplannen voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven garage Akkermans).

Klik hier voor meer!