Ontwerp-Uitwerkingsplan Kaminda Lac perceel 4-G-3465

Dit uitwerkingsplan wordt opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het verzoek van de Chinese Association om een clubhuis te kunnen bouwen voor de Chinese gemeenschap op Bonaire. Met het uitwerkingsplan wordt uitvoering gegeven aan de in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire opgenomen uitwerkingsplicht op perceel 4-G-3465.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie de volgende ontwerp-uitwerkingsplannen voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven garage Akkermans).

Klik hier voor meer!