Ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire 7e en 8e herziening (Ontwerp)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam maakt bekend dat zij op 11 en 12 mei 2016 het ontwerp van de 7e en 8e herziening van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) heeft geaccordeerd. Het betreft de locaties en onderwerpen waarvan hieronder een overzicht wordt gegeven. Voor belanghebbenden wordt een hoorzitting georganiseerd om kennis te nemen van de wijzigingen van het  ROB die aan de eilandsraad ter vaststelling zullen worden voorgelegd.

Klik hier voor meer informatie