Ontwerp besluit binnenplanse wijzigingen en ontwerp uitwerkingsplan Perceel 5-C-150

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-uitwerkingsplan Perceel 5-C-150 te Guatamala en de ontwerp-besluiten voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het ROB voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage worden gelegd bij de afdeling Beleid & Projecten van de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans).

Klik hier voor meer informatie.