Binnenplanse wijzigingen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-wijzigingsbesluit voor de volgende binnenplanse wijzigingen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB) voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21 (percelen van de scouting):

  1. Perceel 4-E-56 (Kaya Mulatu 9 in Antriol): wijzigen van de bestemming ‘Woongebied I’ naar de bestemming ‘Maatschappelijk’. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB.
  2. Percelen 4-E-681, 4-E-1505 en 4-E-2430 (Kaya Nikiboko Noord 4, Kaya Sabana 11 en Kaya Sabana 31, allen in Sabana): wijzigen van de bestemming ‘Woongebied I naar de bestemming ‘Maatschappelijk. Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 52.5.3. van het ROB

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan door een ieder bezwaar tegen het ontwerp besluit worden ingediend bij het bestuurscollege. Bezwaren dienen schriftelijk, gemotiveerd en voorzien van naam en adres gezonden te worden het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Klik hier voor meer informatie!