Ontwerp-Wijzigingsbesluit 2021-01 Ecolodge aan zijweg Kaminda Lagun

Binnenplanse wijziging van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB)
Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na de dag van deze bekendmaking het ontwerp-besluit voor de volgende binnenplanse wijziging van het ROB voor iedereen gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam no.21:

  • Het toevoegen van de aanduiding ‘ecolodge’ aan de bestemming Agrarisch-Kunuku ter plaatse van de op de plankaart aangegeven gronden aan een zijweg aan de zuidkant van de Kaminda Lagun (Seru Wamari). Deze wijziging vindt plaats op grond van artikel 3.7.2 van het ROB.

Klik hier voor meer!