Publicatie Ontwerp-Uitwerkingsplan FCB wijk te Hato

Er is een Ontwerp-Uitwerkingsplan opgesteld om medewerking te kunnen verlenen aan het woningbouwplan van Fundashon Cas Bonairiano (FCB) voor het realiseren van een woongebied in Hato. In dit woongebied zullen in totaal 254 woningen gerealiseerd worden. De basis voor het maken van het uitwerkingsplan voor deze ontwikkeling is opgenomen in het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire. Het woningbouwplan van FCB vloeit voort uit het met Nederland gesloten convenant Volkshuisvesting Bonaire.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf de dag na deze publicatie het ontwerp-uitwerkingsplan ‘FCB wijk te Hato’ en een ontwerp vaststellingsbesluit voor een ieder gedurende 15 dagen ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling, Kaya Amsterdam 21 (boven Akkermans Autosupplies).

Klik hier voor meer!