Ontwerp-wijzigingsbesluit 7 mei 2015

Er zijn een drietal initiatieven ingediend die in strijd zijn met het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire (ROB). Het is gewenst het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire ten behoeve van deze initiatieven te wijzigen. In onderstaand ontwerp-wijzigingsbesluit met bijbehorende kaartjes vindt u de wijzigingen van het ROB.

Het bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire maakt bekend dat vanaf 7 mei 2015 het ontwerp-wijzigingsbesluit gedurende vijftien dagen voor een ieder ter inzage wordt gelegd bij de Directie Ruimte & Ontwikkeling aan de Kaya Amsterdam 21. Klik hier voor meer informatie!